اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

جهان
کاردستی نیمه کاره ی کودکی ست
که همیشه ی خدا
قیچی را به چسب
ترجیح داده است


مهدیه لطیفی


|سه‌شنبه 28 مرداد 1393| 20:45|سُهره 6 نظر

و چنان آرامــــــــــــــم 

 

که کسی فکر نکرد 

 

زیر خاکستر آرامش من  

 

چه هیــــــــــــــاهویی ست...... 

|پنج‌شنبه 23 مرداد 1393| 08:18|سُهره 4 نظر

من یک جور زندگی می خواستم
تو یک جور
نتوانستیم کیک مشترکی داشته باشیم
خودمان را خوردیم .

راجر مگاف

|چهارشنبه 15 مرداد 1393| 21:13|سُهره 3 نظر

اشتباه می گیری
من را با صندلی ، با در ، با دیوار
با عطر ملایمِ زنی که توی تاکسی کنارت می نشیند
و معلوم نیست تا کدام چهارراه
فقط زنی ست که کنارت نشسته!
حساب ِ تو از همه ی خیابان ها جداست 
و از همه ی بیمارستان ها،اداره ها،بانک ها 
حساب ِ تو چیزی نیست
که در کرایه ی یک مسیر کوتاه ، جا شود
تو با همه ی عابران ِ پیاده فرق می کنی
و با همه ی مردها
که سیگار می کشند و از راننده تشکر می کنند 
این را وقتی کنارت نشسته بودم و 
برایم از عشق می گفتی ، فهمیدم
اما تو نفهمیدی
هر زنی که روسری اش قرمز بود
من نیستم!

-نیلوفر اعتمادی


+ سرهنگی که امروز از من امتحان شهری گرفت و الکی ردم کرد خر است.. والسلام :|  احمق نمیگه شاید یه بنده خدایی شرط بسته باشه با دوستاش و اگه رد بشه رسما آسفالته :/

|دوشنبه 13 مرداد 1393| 20:58|سُهره 5 نظر

او می رود دامن کشــــــــــــان 


من زهــــر تنهــــــایی چشان |دوشنبه 13 مرداد 1393| 20:34|سُهره 1 نظر
  1    2  >>
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a