اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

گاهی معشوق

برخلاف قانون فیزیک عمل می کند

هر چه به او نزدیکتر میشوی

دورتر به نظر می رسد

هر چه فاصله اش بیشتر می شود

بزرگتر به نظر می رسد

چشم می بندی .... می بینی اش

چشم باز میکنی ..... نیست


هر گاه دیدی چنین است

صمیمانه به خودت 


تسلیت بگو .....

|پنج‌شنبه 23 بهمن 1393| 17:54|سُهره 4 نظر

روز چون تیر و کمان 

اگرچه نزدیک


ولی 

پیوستن ما نهایتش فاصله بود


من

کاناپه ای پوسیده در باران


تو 

سربازی دور افتاده با گلوله ای در پهلو 

|پنج‌شنبه 23 بهمن 1393| 17:49|سُهره 2 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a