اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

آنکه بود عاشق یک دانه پرست

دم به دم شد عاشق عالم پرست 


+چرت و پرت های مغزم

|شنبه 23 اسفند 1393| 17:35|سُهره 6 نظر

چه قرصی مصرف کرده اند اسکله ها ؟

تا زانو در آب نشسته اند در برابر غروب که چه چیزی را به یاد بیاورند ؟آیا کسی هست شهادت بدهد ما در نگاتیو های سوخته می خندیم !!!

|شنبه 9 اسفند 1393| 10:06|سُهره 2 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a