اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

یک دختر عاقل
می بوسد اما عاشق نمی شود
گوش می سپارد ولی باور نمی کند
وَ می رود 
پیش از آنکه ترکش کنند..

|یکشنبه 19 مهر 1394| 13:19|سُهره 4 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a