اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

مجبورم کردن استعفا بدم تا کارمند سابقشون برگرده......+خودمو مرور میکنم


اینجانب لیلی ، 23 ساله ، لیسانس جهانگردی، بیکار ....................... بدون حتی یه دوستی که بشه باهاش بیرون رفت.


اینجانب .....


دارد تمام می شود.

|شنبه 20 دی 1393| 13:25|سُهره 7 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a