اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

    

       

 

امروز عصر رفتم امامزاده بلکه آروم بشم...اما بعد ازاینکه دردو دل کردم یه نگاه به گوشیم انداختم یه پیام واسم اومده بود که دلم خون شد.... نا امید شدم...انگار مشکم سوراخ ...دستانم از دعا قطع...وچشمانم از نور ,کور شده است... 

 

نمیدانم به کدام فرشته هیزم تر فروخته ام که هر روز زیر آبم را میزند.....

|جمعه 29 دی 1391| 13:48|سُهره 17 نظر

                           

                          امروز روز پایان من بود.... 

 

                                                          مشکی پوش میشوم... 

 

 

                              به همین سادگی!!! 

  

 

      

  

        

 

                    

________________________________________________________ 

 

ممنونم از دوستان خوبم به خاطر لطفی که در حقم دارین...

|پنج‌شنبه 28 دی 1391| 18:34|سُهره 3 نظر

  28/10/88  بهترین روز من.....

   

                کاش فردا 28/10/91 روز خوبی باشه....  

 

            

 

              

           

            

 

__________________________________________________________________ 

 

  افسانه ها رو رها میکنم..... 

     

  دوری و دوستی کدام است!!!؟؟  

 

       من که نبودم 

 

                                     دیگری جایم را پر کرد.. 

 

                                                                   به همین سادگی....!!!

        

       

 

|چهارشنبه 27 دی 1391| 15:03|سُهره 6 نظر

    

  

  

     

 

     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چه توضیحی دارین؟؟

|دوشنبه 25 دی 1391| 16:04|سُهره 10 نظر

     

|شنبه 23 دی 1391| 17:38|سُهره 20 نظر
  1    2    3    4  >>
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a