اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم


دردی سراسر بدنم را گرفته است

اندوه پای آمدنم را گرفته است

فریاد میزنم و صدایم نمی رسد

انگار یک نفر دهنم را گرفته است

از بسکه خاطرات تو را دود میکنم

سیگار بوی پیرهنم را گرفته است

|چهارشنبه 5 آبان 1395| 10:11|سُهره 0 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a