اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

" بی گناه


داشت پای چوبه دار می خندید 

نمی دانست دوره ضرب المثل ها تمام شده است......
|جمعه 26 دی 1393| 18:09|سُهره 9 نظر

مجبورم کردن استعفا بدم تا کارمند سابقشون برگرده......+خودمو مرور میکنم


اینجانب لیلی ، 23 ساله ، لیسانس جهانگردی، بیکار ....................... بدون حتی یه دوستی که بشه باهاش بیرون رفت.


اینجانب .....


دارد تمام می شود.

|شنبه 20 دی 1393| 13:25|سُهره 7 نظر

به آیینه نگاه میکنم


لبخند میزنم ....لبخند نمی زند ...............+ پ.ن : مرا به من برسانید.

لیلی

|جمعه 12 دی 1393| 19:47|سُهره 5 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a