اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

ندانم این نسیم بال بسته
چه خواهد کرد با جان های خسته
پرستو می رسد غمگین و خاموش
دریغ از آن بهاران خجسته

فریدون مشیری

|شنبه 6 اردیبهشت 1393| 20:56|سُهره 1 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a