اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

این اندوه ها

این اندوه های لاکردار

پا ندارند

برای رفتن

دست ندارند

برای برداشتن از سرها

سر اما دارند

برای درآوردن ار چشم ها!                                             مهدیه لطیفی


|سه‌شنبه 8 مرداد 1392| 15:33|سُهره 15 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a