اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

دلم

پرواز می خواهد...

|پنج‌شنبه 16 آذر 1391| 17:40|سُهره 6 نظر

دیگر نخواب کوروش، داراجهان ندارد،سارا زبان ندارد، رستم در این هیاهو، گرزگران ندارد،

روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید،زیرا دل سپاهان،نقش جهان ندارد،بر نام پارس دریا،نامی

دگرنهادند،گویی که آرش ما،تیر و کمان ندارد،
...
دریای مازنی ها، برکام دیگران شد، دارا کجای کاری؟ دزدان سرزمینت، بر بیستون نوشتند،

اینجا خدا ندارد!

کوروش،...ای مهرآریایی بی نام تو وطن نیز، نام و نشان ندارد.

|پنج‌شنبه 9 آذر 1391| 22:25|سُهره 1 نظر

باید زخم‌ها رو پنهان کرد
اینجا مردم زیادی با نمک شده‌اند.... 

|شنبه 4 آذر 1391| 12:24|سُهره 5 نظر

|شنبه 4 آذر 1391| 12:04|سُهره 0 نظر
<<  1    ...    34    35    36    37    38  
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a