اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

بعد از من

بنشینُ


به حافظ 


گریه کن ...

|یکشنبه 17 فروردین 1393| 19:08|سُهره 2 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a