X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

ما دیر به دنیا آمده ایم
که زود به زود خسته می شویم!

قدیم ها دنیا روی دور ِ تند نبود
قدیم ها می شد عاشق شوی...
خیر نبینی...
سال ها بعد خسته شوی

نه که خیرندیده باشی از همان سر
و چنگ بیندازی به هر سلامی
تا بل خستگی هایت را بتکانی

تناسخ است یا تکامل؟
که در سی سالگی
هزار سال زندگی کرده ایم!؟
.
.
.
مهدیه لطیفی
***************

مردم از دین خروج می کردند
تا تو سمت گنــاه می رفتی
شهر بی آبرو به هم می ریخت
در خیابان که راه می رفتی

علیرضا آذر
**************

کسی به در کوبید

بلند شد
موهایش را مرتب کرد
در را باز کرد

باد بود

برگشت
آشفته مو

"شهاب مقربین"

************

خواستند از عـشـق؛
آغوش و بوسه را حذف کنند
عشق؛
از آغوش و بوسه حذف شد...
"افشین یداللهی"


لبخند فراموش نشه :)

+ بعد نوشت : شرمنده دیر بهتون سر میزنم مشغول پروژمم و امتحانام :((
|پنج‌شنبه 21 آذر 1392| 17:46|سُهره 10 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a