اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

از ما که گذشت،

به شما اگر رسید، خوب نگاهش کنید...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید، نفس بکشیدش...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید،به آغوش بکشیدش...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید، قفس نباشید، آغوش باشید برایش...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید، مهربان باشید با او...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید، زخم و غم و اخم هایش را به جان بخرید...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید، جوری نوازشش کنید که انگار فردایی وجود ندارد...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید، نگذارید از شما هم بگذره...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید،

بهش بگید، ساده گذشتی از قبلی!...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید، راز موفقیتش در گذشتن رو ازش بپرسید...

از ما که گذشت، به شما اگر رسید،

به جای ما، روزی هزار وعده، دوستش داشته باشید!...


#بهمن‌عطایی

|جمعه 5 مهر 1392| 11:58|سُهره 20 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a