اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

فرقی نمی کند تو که باشی، کجای شعر

فرقی نمی کند چه کسی از چه خسته است


فرقی نمی کند به کجا می روی، چطور!

اینجا مسیر دایره ای شکل و بسته است


فرقی نمی کند که چرا زندگی کنی

یا که کجای متن به بن بست خورده ای


سیگار، فلسفه، عرق و گریه و کتاب...

فرقی نمی کند!... تو به هر حال مرده ای


انسان محو! معنی در متن گم شده!

گرچه جهان کلام به آخر رسیده ای ست


دلتنگی ات بزرگتر از گریه کردنت

تنهایی ات بلندتر از هر قصیده ای ست...


سیّدمهدی موسوی


+ شبها این جا آن قدر دلگیر است که سوت قطار های نیمه شب هر آدمی را وسوسه می کند که برود و هیچ وقت باز نگردد............


++ این روزها میخواهم خرمایی بخورم و فاتحه ای بخوانم برای روحم ... شادی اش ارزانی کسانی که رفتنش را لحظه شماری میکردند ......

|شنبه 30 شهریور 1392| 20:26|سُهره 10 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a