اینجا هنوز دختری هست که لبــــخنـــد میزند ....

از عشق بدم می آید ، یکبار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم

برمی داری عکسی را از پیج خود

و عکس دیگری جایگزینش می‌کنی

بی‌خیال دلِ من

که تمام دارایی‌اش همین عکس‌هاست

و همیشه باید کنار بیاید

با زیبایی عکس تازه،

با دلتنگی عکسِ قدیمی...

باید کنار بیاید

با در کنار تو نبودن!


در فاصله ی این عکس‌ها

که می‌روند و می‌آیند

من زندگی می‌کنم

در پشت مانیتوری

که چهره‌ی تو را قاب می‌گیرد

تا قیمت پرده‌های رامبرانت

در حراج کریستی سقوط کند

و اتاقم

به موزه‌ی لوور بدل شود..

|یکشنبه 17 شهریور 1392| 14:41|سُهره 11 نظر
miss-a

link
archive
category
friends
designer
miss-a